ZASADY I WARUNKI

I. Warunki ogólne

1. Wstęp

1.1. Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.
1.2. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.
1.3. Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.
1.4. >Nasz sklep jest zbudowany na WordPressie. Zapewniają nam internetową platformę handlu elektronicznego, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.
1.5. Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Starflix Dublin Ltd. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Starflix Dublin Ltd. Starflix Dublin Ltd oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

2. Regulamin sklepu internetowego

2.1. Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwolenie którejkolwiek z nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu do korzystania z tej witryny.
2.2. Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
2.3. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

3. Warunki ogólne

3.1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
3.2. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o kartach kredytowych) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje przez różne sieci oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
3.3. Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody .
3.4. Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

4. Kompletność i aktualność informacji

4.1. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
4.2. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

5. Modyfikacje cen i usług

5.1. Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
5.2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia w dowolnym momencie.
5.3. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

6. Usługi lub produkty

6.1. Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
6.2. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.
6.3. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.
6.4. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

7. Informacje rozliczeniowe i konto

7.1. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.
7.2. Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.
7.3. Nasze ceny podane w sklepie internetowym są ostateczną ceną produktu lub usługi i nigdy nie będziemy żądać ani wymagać zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot. Stosujemy politykę bezpłatnej wysyłki dla wszystkich naszych produktów, co oznacza, że ​​nie musisz płacić za wysyłkę produktu. W przypadku, gdy prawo krajowe wymaga płacenia podatków importowych, ceł, wartości dodanej lub innych podatków, obowiązkiem prawnym jest ich zapłacenie.
7.4. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

8. Linki zewnętrzne

8.1. Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
8.2. Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
8.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich oraz upewnienie się, że je rozumieją przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

9. Nieścisłości i błędy

9.1. Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
9.2. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

10. Zabronione zastosowania

10.1. Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabronione jest korzystanie ze strony lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

11. Wypowiedzenie

11.1. Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.
11.2. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
11.3. Jeśli naszym wyłącznym osądem nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

12. Całość umowy

12.1. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
12.2. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
12.3. Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść autora.

13. Zmiany regulaminu

13.1. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.
13.2. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

14. Dane kontaktowe

14.1. Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres info@samuraistea.com.

II. Polityka zwrotów

1. Zwroty

1.1. To dla nas przywilej, że możemy wspierać naszą 60-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na nasze produkty i akcesoria do herbaty matcha. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z naszych produktów, zwrócimy Ci pełną cenę zakupu (bez kosztów wysyłki). Prosimy o przesłanie do nas niewykorzystanej części produktu, a my natychmiast zwrócimy Ci cenę zakupu, gdy produkty wrócą do naszego magazynu.
1.2. W samuraistea.com naszym priorytetem jest, aby nasi klienci czuli się wspaniale, aw zamian szerzyć naszą misję matcha. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, abyś był w 100% zadowolony. To powiedziawszy, jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem info@samuraistea.com.
1.3. Nasza polityka zwrotów trwa 30 dni. Jeśli od zakupu minęło 30 dni, niestety nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy ani wymiany. Prosimy nie odsyłać zakupu do producenta.
1.4. Aby kwalifikować się do zwrotu, przedmiot musi być nieużywany iw takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi być również w oryginalnym opakowaniu i zawierać paragon lub dowód zakupu. Produkty z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi; tylko artykuły o regularnej cenie mogą zostać zwrócone.

2. Wysyłka zwrotu

2.1. Aby zwrócić produkt, wyślij go pocztą na adres: Teppei Ohata, Yamasan Co., Ltd., 67 Uji-ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto.
2.2. Będziesz odpowiedzialny za opłacenie własnych kosztów wysyłki za zwrot przedmiotu. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, koszt wysyłki zwrotnej zostanie odjęty od Twojego zwrotu. Jeśli wysyłasz przedmiot o wartości przekraczającej 75 EUR, powinieneś rozważyć skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki; nie gwarantujemy, że otrzymamy zwrócony przedmiot.

3. Zwrot pieniędzy

3.1. Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Powiadomimy Cię również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Twojego zwrotu. Jeśli zostaniesz zatwierdzony, Twój zwrot zostanie przetworzony, a kredyt zostanie automatycznie zastosowany do Twojej karty kredytowej lub oryginalnej metody płatności w ciągu siedmiu dni. Jeśli produkt nie jest uszkodzony i po prostu chcesz go zwrócić, naliczymy opłatę za uzupełnienie zapasów w wysokości 15%.
3.2. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, sprawdź na swojej karcie kredytowej lub w banku, czy zwrot nie czeka na zaksięgowanie. Jeśli nadal nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy i minęło więcej niż 30 dni, skontaktuj się z nami pod adresem info@samuraistea.com.

4. Przedmioty otrzymane jako prezenty

4.1. Jeśli przedmiot został oznaczony jako prezent przy zakupie i wysłaniu go bezpośrednio do Ciebie, otrzymasz kredyt prezentowy o wartości zwrotu. Po otrzymaniu zwróconego przedmiotu zostanie wysłany do Ciebie bon podarunkowy.
4.2. Jeśli przedmiot nie został oznaczony jako prezent przy zakupie lub osoba, która dała prezent, wysłała zamówienie do siebie, aby przekazać je później, wyślemy zwrot pieniędzy osobie, która kupiła prezent, a on/ona dowie się o Twoim zwrocie.

5. Wymiany

5.1. Wymieniamy tylko przedmioty, które są wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcesz wymienić go na ten sam przedmiot, wyślij nam wiadomość e-mail na adres info@samuraistea.com i wyślij wadliwy lub uszkodzony przedmiot na adres: Teppei Ohata, Yamasan Co., Ltd., 67 Uji-ichiban, Uji, Uji-shi , Kioto.

6. Wysyłka wymiany

6.1. Aby wymienić produkt, wyślij go pocztą na adres: Teppei Ohata, Yamasan Co., Ltd., 67 Uji-ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto.
6.2. Będziesz odpowiedzialny za opłacenie własnych kosztów wysyłki w celu wymiany przedmiotu. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Jeśli wysyłasz przedmiot o wartości przekraczającej 75 EUR, powinieneś rozważyć skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki; nie gwarantujemy, że otrzymamy zwrócony przedmiot.
6.3. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, czas potrzebny na dotarcie wymienionego produktu do Ciebie może się różnić.

7. Przedmiot zgubiony lub skradziony

7.1. W przypadku zagubienia lub kradzieży przedmiotu w trakcie lub po wysyłce samuraistea.com nie ponosi odpowiedzialności za wymianę zamówienia. Jeśli potwierdzono, że produkty zostały dostarczone za pośrednictwem numeru śledzenia, samuraistea.com nie ponosi odpowiedzialności za ich wymianę. Niestety, było kilka przypadków, w których wymienialiśmy skradzione przedmioty tylko po to, aby dowiedzieć się, że te przedmioty zostały jednak dostarczone klientom.