Ogólne warunki

1. Wstęp

1.1. Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądaczami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i / lub współtwórcami treści.

1.2. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

1.3. Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu podlegają również Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

1.4. Nasz sklep jest zbudowany na WordPressie. Zapewniają nam internetową platformę handlu elektronicznego, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

1.5. Ta witryna jest obsługiwana przez Starflix Dublin Ltd. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Starflix Dublin Ltd. Starflix Dublin Ltd oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na ta witryna, dla Ciebie, użytkownika, była uzależniona od zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień, o których tutaj mowa.

2. Regulamin sklepu internetowego

2.1. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz conajmniej pełnoletność w swoim stanie lub województwie zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub województwie zamieszkania i wyraziłeś zgodę aby którekolwiek z Twoich nieletnich podopiecznych korzystał z tej witryny.

2.2. Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

2.3. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

3. Warunki ogólne

3.1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

3.2. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania się do wymagań technicznych łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

3.3. Zgadzasz się nie powielać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu w witrynie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona bez wyraźnej pisemnej zgody od nas .

3.4. Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

4. Kompletność i aktualność informacji

4.1. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały w tej witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualnymi źródłami informacji. Każde poleganie na materiałach w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.

4.2. Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są nieaktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

5. Zmiany cen i usług

5.1. Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

5.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

5.3. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

6. Usługi lub produkty

6.1. Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.

6.2. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

6.3. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

6.4. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

7. Informacje dotyczące rozliczeń i konta

7.1. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

7.2. Zgadzasz się na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ich ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

7.3. Ceny podane w sklepie internetowym są ceną końcową produktu lub usługi i nigdy nie będziemy prosić ani wymagać żadnych dodatkowych kwot. W przypadku wszystkich naszych produktów stosujemy politykę bezpłatnej wysyłki, co oznacza, że ​​nie musisz płacić za wysyłkę. W przypadku, gdy prawo krajowe wymaga zapłacenia podatków importowych, celnych, podatku od wartości dodanej lub jakichkolwiek innych podatków, Twoim prawnym obowiązkiem jest zapłacenie tych podatków.

7.4. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi zwrotów.

8. Linki zewnętrzne

8.1. Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.

8.2. Linki stron trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

8.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami strony trzeciej i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować do firmy zewnętrznej.

9. Nieścisłości i błędy

9.1. Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .

9.2. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

10. Zabronione zastosowania

10.1. Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać użyty w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharmingu, pretekstu, pająka, czołgania się lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu zakłócania lub omijania funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

11. Wypowiedzenie

11.1. Zobowiązania i zadłużenia stron zaciągnięte przed datą wygaśnięcia zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.

11.2. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.

11.3. Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie wywiążesz się lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania umowy włącznie; i / lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

12. Całość umowy

12.1. Niewykonanie przez nas lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

12.2. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

12.3. Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane przeciwko autorowi.

13. Zmiany warunków świadczenia usług

13.1. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie.

13.2. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

14. Informacje kontaktowe

14.1. Pytania dotyczące Regulaminu prosimy kierować do nas na adres info@samuraistea.com

II. Polityka zwrotów

1. Zwroty

1.1. Mamy zaszczyt wspierać naszą 60-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na nasze produkty i akcesoria do herbaty matcha. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziesz zadowolony z naszych produktów, w pełni zwrócimy Ci cenę zakupu (bez kosztów wysyłki). Prosimy o przesłanie nam niewykorzystanej części produktu, a my niezwłocznie zwrócimy Państwu cenę zakupu, gdy towar dotrze z powrotem do naszego magazynu.

1.2. Na samuraistea.com naszym priorytetem jest sprawienie, aby nasi klienci czuli się świetnie, aw zamian szerzyli naszą misję matcha. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, abyś był w 100% zadowolony. To powiedziawszy, jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem info@samuraistea.com

1.3. Nasza polityka zwrotów trwa 30 dni. Jeśli od zakupu minęło 30 dni, niestety nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy ani wymiany. Prosimy nie odsyłać zakupu do producenta.

1.4. Aby kwalifikować się do zwrotu, przedmiot musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi być również w oryginalnym opakowaniu i zawierać paragon lub dowód zakupu. Przedmiotów sprzedaży nie można zwrócić; Zwrotowi podlegają tylko przedmioty o regularnej cenie.

2. Wysyłka zwrotu

2.1. Aby zwrócić produkt, wyślij go pocztą na adres: Teppei Ohata, Yamasan Co., Ltd., 67 Uji-ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto.

2.2. Będziesz odpowiedzialny za pokrycie własnych kosztów wysyłki zwrotu przedmiotu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, koszt przesyłki zwrotnej zostanie odliczony od zwrotu. Jeśli wysyłasz przedmiot o wartości powyżej 300zł , powinieneś rozważyć skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki; nie gwarantujemy, że otrzymamy zwrócony przedmiot.

3. Zwroty kosztów

3.1. Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Powiadomimy Cię również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zwrotu. Jeśli zostaniesz zatwierdzony, Twój zwrot zostanie przetworzony, a kwota zostanie automatycznie zwrócona na Twoją kartę kredytową lub oryginalnej metody płatności w ciągu siedmiu dni. Jeśli nie ma nic złego w produkcie i chcesz go po prostu zwrócić, naliczymy 15% opłaty za uzupełnienie zapasów.

3.2. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze zwrotu środków, sprawdź przy użyciu karty kredytowej lub banku, czy nie ma jeszcze zwrotu czekającego na wysłanie. Jeśli nadal nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy i minęło ponad 30 dni, skontaktuj się z nami pod adresem info@samuraistea.com.

4. Przedmioty otrzymane jako prezenty

4.1. Jeśli przedmiot został oznaczony jako prezent przy zakupie i wysłany bezpośrednio do Ciebie, otrzymasz bon upominkowy na kwotę zwrotu. Po otrzymaniu zwróconego przedmiotu zostanie do Ciebie wysłany bon upominkowy.

4.2. Jeśli przedmiot nie został oznaczony jako prezent przy zakupie lub osoba, która otrzymała prezent, wysłała zamówienie do siebie w celu późniejszego przekazania, wyślemy zwrot pieniędzy do dawcy prezentu, a on / ona dowie się o Twoim zwrocie.

5. Wymiany

5.1. Wymieniamy elementy tylko wtedy, gdy są wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcesz go wymienić na ten sam przedmiot, wyślij nam e-mail na adres info@samuraistea.com i wyślij wadliwy lub uszkodzony przedmiot na adres: Teppei Ohata, Yamasan Co., Ltd., 67 Uji-ichiban, Uji, Uji-shi , Kioto.

6. Wysyłka wymiany

6.1. Aby wymienić produkt, wyślij go pocztą na adres: Teppei Ohata, Yamasan Co., Ltd., 67 Uji-ichiban, Uji, Uji-shi, Kyoto.

6.2. Będziesz odpowiedzialny za pokrycie własnych kosztów wysyłki przy wymianie przedmiotu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeśli wysyłasz przedmiot o wartości powyżej 300zł , powinieneś rozważyć skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki; nie gwarantujemy, że otrzymamy zwrócony przedmiot.

6.3. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, czas, jaki może upłynąć, zanim wymieniony produkt dotrze do Ciebie, może się różnić.

7. Przedmiot zgubiony lub skradziony

7.1. W przypadku zgubienia lub kradzieży przedmiotu podczas lub po wysyłce samuraistea.com nie ponosi odpowiedzialności za zmianę zamówienia. Jeśli potwierdzono, że produkty zostały dostarczone za pośrednictwem numeru śledzenia, samuraistea.com nie ponosi odpowiedzialności za wymianę tych przedmiotów. Niestety, było kilka przypadków, w których wymieniliśmy skradzione przedmioty tylko po to, aby dowiedzieć się, że ostatecznie te przedmioty zostały dostarczone do klientów.